Les vinyes estan envoltades per formacions rocoses constituïdes per parets verticals de calcàries de la Serralada Prelitoral i ocupen una superfície de 10 Ha. El 80% son de garnatxa, entre les que destaquen 2 Ha. de vinyes velles de garnatxa peluda, originària de Tarragona, molt escassa al món; vinyes de molt baixa producció i de viticultura orgànica.

Aquest mosaic de parcel·les, en forma de bancals a diferents altures i exposicions orientades principalment nord-sud, es distribueixen en cinc zones segons el tipus de sòl.

0
Carret