Rita

Significa la forta personalitat de les vinyes velles de Garnatxa Blanca, la saviesa d’un paisatge emotiu i l’admiració per a la
persona que li dóna nom

TIPUS DE SÒL

Tres parcel· les de sòls molt diferents que li donen aquesta complexitat 0,3 Ha de llicorella. 1 Ha d’argila – calcària molt pedregosai 0 , 5 Ha depanal blanc.

VITICULTURA

Ecològica certificada pel C.C.P.A.E. ien Conversió

VARIETAT

100% Garnatxa Blanca de gra petit.

DESCARREGA FITXA

26,37

PLACES MOLT LIMITADES