Vi d’amfora natura

Un espai natural protegit, un amfiteatre rodejat de bosc on la vinya viu en calma, una viticultura ecològica, uns sòls d’argiles vermelles i calcàries, llevats espontanis sense afegir SO2 durant el procés ens regalen un vi de garnatxa sense emmascarar.

TIPUS DE SÒL

Argilós-calcari, poc profund i pobre en matèria orgànica

VITICULTURA

Viticultura Ecològica a 600 m d’altitud certificada pel C.C.P.A.E. en conversió.

VARIETY

100% Garnatxa.

DESCARREGA FITXA

16,74